ایمیل
  رمز عبور
ــ ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم - توافق جدید درباره مالیات ورزشکاران
ژوله

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام وجود ۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فرار مالیاتی در کشور را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد آن بخشی که باید مالیات بپردازند، دانست.

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره پرونده های مربوط به فرار مالیاتی در کشور و همچنین آخرین وضعیت معوقات مالیاتی، گفت: در حال حاضر به میزان ۱۰ هزارمیلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در بخش فرار مالیاتی عدد و رقم مشخصی نداریم ولی بر اساس مطالعات انجام شده در این بخش، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد آن بخشی از اقتصاد که باید مالیات پرداخت کنند، فرار مالیاتی دارند.

عسکری با اشاره به اینکه این میزان فرار مالیاتی در قالب تولید ناخالص داخلی کشور شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: روشی که برای دریافت مالیات از خانه های خالی اعمال خواهد شد، قابل رصد شدن و انجام است.

توافقات جدید درباره مالیات ورزشکاران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره دریافت مالیات از ورزشکاران، بیان داشت: برای دریافت مالیات از ورزشکاران، برنامه ها را در تهران متمرکز کردیم.

وی تاکید کرد: از این طریق به دنبال اعمال روش‌های مدیریت شده هستیم و اینکه بتوانیم با مسئولان ورزش کشور و ورزشکاران نشست‌هایی را درباره مسائل گوناگون داشته باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این زمینه تفاهمات و روش‌هایی گوناگونی در قالب نشست‌ها و مذاکرات بین مدیران مالیاتی و بخش ورزش وجود داشت که توانستیم این برنامه ها را در یک جا متمرکز کنیم.

به گفته عسکری، هم اکنون پرونده های ورزشکاران در بخش مالیات را در یک حوزه متمرکز کردیم ولی برخی گروه ها دارای تاخیرهایی در پرداخت مالیات هستند.