ایمیل
  رمز عبور
ــ بخشنامه شماره 200/22109 مورخ 91/11/9 (معافیت وجوه دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران)
ژوله

نظر به اینکه در خصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سوالاتی مطرح گردیده ،

به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان مالیاتی ، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر این که « دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانک ها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیت های بانکی بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند » جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد .

علی عسکری