ایمیل
  رمز عبور
ــ آغاز دوره های آموزشی متخصصان سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی
ژوله

افتاحیه دوره های آموزشی مربیان سامانه یکپارچه مالیاتی و پایگاه شبیه سازی اجرای (ITS) برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این مراسم که صبح امروز با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر کل طرح جامع مالیاتی , مدیر ارشد پروژه شرکت بول و جمعی از معاونان و مدیران کل این سازمان در محل ساختمان طرح جامع مالیاتی برگزار شد، از پایگاه شبیه سازی اجرای سامانه یکپارچه مالیاتی (ITS) رونمایی شد. همچنین در این مراسم ، افتتاحیه دوره های آموزشی مربیان فاز پایلوت سامانه یکپارچه مالیاتی با هدف آموزش کاربری سیستم و انتقال رویه های مکمل و عملیات دستی به کاربران نهایی برگزار شد.