ایمیل
  رمز عبور
ــ آگهی مورخ ۹۱/۱۲/۹ دعوت به ثبت نام برای انتخاب مشاور رسمی مالیاتی
ژوله

به منظور تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی به استناد تبصره (۱) ماده ۲۸ اساسنامه جامعه موضوع تصویب نامه شماره 42939ت/12062هـ ـ مورخ 91/01/28 هیئت محترم وزیران، از اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر برای ثبت نام و عضویت در جامعه دعوت بعمل می‌آورد:

الف – شرایط داوطلبان:
۱- دارا بودن تابعیت ایرانی.
۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.
۴- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص.
۵- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیر رسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ (تدریس در دانشگاهها و آموزش عالی اشتغال محسوب نمی گردد).
۶- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.
۷- دارا بودن یکی از شرایط بندهای زیر:
۷ – ۱ – رؤسای سازمانها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها.
۷-۲ – افرادی که دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورایعالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند.
۷ – ۳ – رؤسای امور مالیاتی (ممیزکل مالیاتی)، اعضای هیئت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در صورت داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و ۱۰ سال سابقه خدمت مالیاتی با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ب – مدارک مورد نیاز ثبت نام برای انتخاب عضو جامعه :
مدارک مورد نیاز که می بایست از طریق پست سفارشی ارسال گردد:
۱- تکمیل برگ درخواست ثبت نام؛ (این فرم در منوی “فرم ها”ی همین وب سایت قابل مشاهده می باشد)
۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی؛
۳- تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات صفحه آخر ضمیمه شود)؛
۴- تصویر کارت ملی پشت و رو؛
۵- تصویر حکم بازنشستگی و یا خاتمه خدمت؛
۵- سه قطعه عکس ۴ * ۳ (که مشخصات متقاضی در پشت عکس درج شده باشد)؛
ج – مهلت ثبت نام و ارسال مدارک :
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری 1392/02/15 مدارک مورد نیاز را به نشانی تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور، کدپستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ ، هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ارسال نمایند.

هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران