ایمیل
  رمز عبور
ــ تجمیع الکترونیکی سوابق بیمه‌ای
ژوله

مدیرکل نام نویسی حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی: افراد تحت پوشش این سازمان، برای تجمیع سوابق بیمه ای خود نیاز به مراجعه به شعب مختلف ندارند.
.
به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ آقای حسینی افزود: فردی که در کارگاه های مختلف کار کرده است، برای تجمیع سوابق خود می تواند به آخرین شعبه محل پرداخت بیمه مراجعه کند و برای جمع آوری سابقه درخواست دهد.
.
وی گفت: از دو سال پیش ،‌جمع آوری سوابق به صورت الکترونیکی و پس از درخواست فرد انجام و سوابق در کمتر از یک هفته تجمیع می شود.
.
حسینی به بیمه شدگان تامین اجتماعی توصیه کرد پیش از مراجعه و ارائه درخواست برای تجمیع سوابق به سایت www.tamin.ir مراجعه و سوابق خود را مشاهده کنند .
.
مدیرکل نام نویسی حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: از سال آینده رسیدگی به اعتراض های افراد نیز از طریق این سایت انجام می شود.
.
حسینی همچنین تاکید کرد : افرادی که می خواهند بدانند که کارفرما برای آنان حق بیمه پرداخت کرده است یا خیر؟ می توانند به بخش رویت سوابق سایت تامین اجتماعی مراجعه کنند.
.
وی افزود: این افراد در صورتی که مستنداتی درباره پرداخت نشدن سهم بیمه کارفرما داشته باشند، قابل رسیدگی است.
.
حسینی در پاسخ به سئوالی درباره کم شدن تعداد برگه های دفترچه های تامین اجتماعی گفت: این دفترچه ها از ابتدا برای بیمه شدگان عادی ۱۵نسخه ، مستمری بگیران ۲۴ نسخه و بیماران خاص ۴۵ نسخه داشته است.
.
وی افزود: میانگین مراجعه افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی ۱۱ بار در سال است.