ایمیل
  رمز عبور
سقف مستمری تامین اجتماعی
مدیرکل فنی و مستمری سازمان تامین اجتماعی گفت: حداکثربگیران در تامین اجتماعی هفت برابر مستمری حداقل‌بگیران را دریافت می‌کنند.
منصور آتشی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که کمتر از ۱۰ درصد از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سقف مستمری را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: سقف مستمری در سال جاری دو میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.
به گفته وی، میانگین مستمری پرداختی برای تمام افراد اعم از حداقل‌بگیر، حداکثربگیر و دیگران حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

مدیرکل فنی و مستمری سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مقدار مستمری پرداختی به میانگین حقوق دو سال پایانی اشتغال افراد و تعداد سالهای بیمه پردازی آنها بستگی دارد.
آتشی در ادامه با اشاره به این که بیش از نیمی از مستمری بگیران تامین اجتماعی، مستمری حداقلی را دریافت می‌کنند، گفت: بر اساس تصویب شورای عالی کار میزان حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان است و طبق ماده‌ ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید مستمری پرداختی تامین اجتماعی از این رقم پایین‌تر باشد.
وی افزود: حداقل بگیرها افرادی هستند که به دلیل کمبود سابقه بیمه پردازی و پایین بودن نرخ حق بیمه پرداختی، حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که این رقم برای آنها با انضمام شرایط جانبی ۵۳۰ هزار تومان است