ایمیل
  رمز عبور
ــ آئین نامه جدید قانون امور گمرکی اجرایی شد
ژوله

آئین نامه قانون امور گمرکی با ابلاغ رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ به اجرا در آمد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از مهر، آئین نامه قانون امور گمرکی با ابلاغ رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ به اجرا در آمد. این آئین‌نامه مشتمل بر ۲۲۱ ماده و ۱۳ بخش( مطابق بخش‌بندی قانون امور گمرکی) است.

این آئین نامه پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های دقیق کارشناسی و اخذ نظرات فعالان تجاری و با در نظرگرفتن تکالیف تعیین شده در قانون امورگمرکی به تصویب هئیت وزیران رسیده است.

در تدوین آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور گمرکی به بند‌های آیین‌نامه که مرتبط با قانون امور گمرکی می باشد، تسهیل گردد تا از پراکندگی ارتباط مواد قانون و آیین‌نامه جلوگیری شود.