ایمیل
  رمز عبور
ــ فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار - مالیات بر ارزش افزوده
ژوله

لیست مودیان مالیات بر ارزش افزوده که ثبت نام نموده اند و فاقد اعتبار می باشند توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد
از لینک زیر می توانید فهرست مذکور را دریافت نمایید

http://www.e-vat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx