ایمیل
  رمز عبور
ــ تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)
ژوله

پیرو دستور العمل شماره 200/1042مورخ 92/01/31, قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند , مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهارفصل سال ۱۳۹۱ برای مودیان گرامی صرفا بصورت الکترونیکی(برخط یا آنلاین و غیر برخط یا آفلاین ) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 1392/02/31 تمدید می گردد . ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

منبع: سامانه دریافت الکترونیکی اطلاعات معاملات مودیان