ایمیل
  رمز عبور
ــ مالیات ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری درمحل فعالیت انهاپرداخت می شود
ژوله

استاندارخوزستان گفت : با تصویب هیات دولت، مالیات ارزش افزوده وکلیه عوارض شرکت ها و پیمانکاران درمحل فعالیت آنها پرداخت می شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از ایرنا ، هیات وزیران در پایان دور چهارم سفراستانی خود به خوزستان، به ریاست محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مصوبات متعددی را برای توسعه خوزستان به تصویب رساند.

استاندار خوزستان درخصوص اهمیت اقتصادی این مصوبات گفت :درقانون فعلی اخذ مالیات های مستقیم ،پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شرکت ها ، پیمانکاران وشرکت های مشاوره ای و سایربخش های خدماتی درمحل ثبت شرکت ها صورت می گیرد. بنابراین بسیاری ازشرکتها یی که محل استقرار آنها بلحاظ سابقه طولانی درتهران ، شمال وکرج می باشد اما فعالیت های انها با توجه به گستره کارها درخوزستان ودرسایراستان های محروم می باشد، از این پس موظف خواهند بود این نوع مالیات وعوارض را درمحل فعالیت خود پرداخت نمایند .

سید جعفرحجازی افزود: هیات دولت درنشست اخیر خود دراهواز مصوب نمود که لایحه دو فوریتی برای اصلاح قانون مالیاتی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که براساس آن شرکتها موظف به پرداخت مالیات ارزش افزوده وسایر عوارض در محل فعالیت واجرای عملیات کار شوند .

حجازی افزود: این مصوبه علاوه براینکه برای همه استانهای کشور مفید خواهد بود وهمه ازآن برخوردارخواهند شد اما موجب رونق بیشتر شهرها و روستاهای محروم که شرکت های نفت ، گاز وپتروشیمی در آنجاها پروژه دارند ، خواهد شد و درآمدهای حاصل ازاین گونه مالیات ها وعوارض مستقیما برای عمران و آبادانی این مناطق هزینه خواهد شد.