ایمیل
  رمز عبور
ــ معافیت برنج‌، روغن، شکر و گندم از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
ژوله

کالاهای وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شامل برنج، روغن خام، شکرخام و گندم از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

به گزارش ایسنا، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های داخلی ابلاغ کرد که پیرو بخشنامه اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دائر بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برنج وارداتی و همچنین نامه‌ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شامل برنج، روغن خام، شکرخام و گندم از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند.