ایمیل
  رمز عبور
ــ طرح بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی
ژوله

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی؛ گام موثری برای توسعه آموزش های مهارتی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور گفت: در اولین نشست کارگروه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آموزش های فنی و حرفه ای؛ بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی برای توسعه آموزش های مهارتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با تاکید بر عملیاتی نمودن هرچه سریعتر این طرح اظهار داشت: این طرح ها گام های نقش آفرین و اعتمادسازی جهت توسعه مطلوب آموزش های مهارتی و در پی آن، توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

وی خواستار اهتمام ویژه و مستمر مدیران جهت عملیاتی کردن این طرح شد و افزود: با توجه به تراکم نیروی انسانی در بخش دولتی و همچنین تلاش دولت در حمایت از بخش خصوصی با دنبال نمودن بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای؛ گام موثری در جهت افزایش تولیدات ملی، اشتغال زایی، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و در نهایت افزایش ثروت ملی و حماسه اقتصادی برخواهیم داشت.