ایمیل
  رمز عبور
ــ افتتاح سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات
ژوله:

سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات در جلسه مورخ ۹۲/۳/۲۷ شورای عمومی سازمان امور مالیاتی رسماً معرفی، افتتاح و بهره برداری از آن آغاز گردید. با استفاده از امکانات این سامانه مودیان گرامی می‌توانند بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی و از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.TAX.gov.ir نسبت به:
• صدور قبوض پرداخت مالیات،
• چاپ این قبوض (در صورت تمایل مودی به پرداخت در شعب بانکی و یا استفاده از دستگاههای ATM)،
• و یا پرداخت اینترنتی مالیات (بدون نیاز به مراجعه به بانک و یا دستگاههای ATM)،
• مشاهده فهرست و وضعیت قبوض مالیاتی صادره و پرداختی خود از این طریق، اقدام نمایند.
با افتتاح و راه اندازی عملیاتی این سامانه در کنار سامانه‌های الکترونیکی قبلی، هم‌اکنون و برای عملیات تیر ماه سال جاری و بعد از آن، مودیان محترم مالیاتی می‌توانند بدون هرگونه مراجعه به واحدهای مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلقه از طریق الکترونیکی با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.TAX.gov.ir اقدام نمایند.
شایان ذکر است اطلاعات اظهارنامه‌های الکترونیک در سال جاری به طور خودکار حسب مورد در سامانه‌های درون سازمانی مدیریت عملیات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی درج می‌گردد و همچنین اطلاعات دقیق و سابقه قبوض مالیاتی که در روش الکترونیکی توسط مودیان صادر و پرداخت می‌گردد، به صورت بر خط و از طریق سامانه درون سازمانی مدیریت وصول مالیات، در اختیار واحدهای مالیاتی مربوطه قرار خواهد داشت.