ایمیل
  رمز عبور
ــ پایان شهریور ماه آخرین مهلت اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی
ژوله

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام این که پایان شهریور ماه آخرین مهلت اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی است، گفت: این مهلت مجددا قابل تمدید نمی باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری امروز در نشست خبری که در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با اشاره به این که از ابتدای امسال ده گروه از صاحبان مشاغل ملزم به نصب ، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش شده اند، گفت: مودیان مالیاتی که ملزم به استفادها از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی می باشند ، در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. وی با بیان این که تا کنون تعداد زیادی از مودیان نصب صندوق های فروش را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردند، خاطرنشان کرد: سایر گروه های مشمول تا پایان شهریور ماه امسال مهلت دارند تا نسبت به اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند و این مهلت مجددا قابل تمدید نمی باشد.