ایمیل
  رمز عبور
ــ دستورالعمل خوداظهاری مالیات سال ۹۱ اصناف اعلام شد/ رشد ۱۲ تا ۱۶ درصدی
ژوله

اجرا درآورده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس ، سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم و در جهت اجرای مطلوب‌تر وظیفه مالیاتی استفاده بهینه از منابع و ترویج فرهنگ خوداظهاری، دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۹۱ صاحبان مشاغل را به مرحله اجرا درآورده است.

براساس این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی مطابق فرم نمونه سازمان و شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، حساب درآمد و هزینه، خلاصه هزینه و درآمد سالانه برای هریک از مؤدیان بندهای «الف» و «ب» و «ج» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم تکمیل شده باشد.

همچنین مؤدیانی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند، می‌توانند حداقل ۴۰ درصد مالیات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی را به صورت ۶ قسط مساوی ماهانه تا دی ‌ماه ۹۲ پرداخت کنند، در حالی که مؤدیانی که اظهارنامه دستی تسلیم کنند، باید کل مالیات ابرازی را همراه اظهارنامه پرداخت کنند.

مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۹۱ ثبت و تحریر نکرده باشند، جرایم مربوط به آنها قابل بخشودگی نخواهد بود.

بر این اساس اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۹۱ آنها نسبت به مالیات قطعی سال ۹۰ از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد، مشمول خوداظهاری خواهند بود.
ــ صاحبان مشاغل دارای پروانه در شهر تهران و مراکز استان ها 14 درصد و در سایر نقاط کشور 12 درصد
ــ سایر مشاغل در شهر تهران و مراکز استان ها 16 درصد و در سایر نقاط کشور 14 درصد
در اجرای ماده ۱۵۸ قانون‌ مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان ۱۵ درصد آن انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.