ایمیل
  رمز عبور
ــ مشخصات ماشين هاي فروشگاهي مورد تاييد سازمان مالياتي اعلام شد
ژوله

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با اعلام خبر تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي تا پايان خرداد ماه ، مشخصات ماشين هاي فروشگاهي مورد تاييد سازمان امور مالياتي کشور را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش با اشاره به الزام 10 گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش (POSمکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) از ابتداي امسال، گفت: به منظور تكريم ارباب رجوع و ايجاد شرايط و بستر مناسب در راستاي بهره مندي آنان از مشوق‌ها و تسهيلات مقرر قانوني، موديان مالياتي که از ابتداي سال جاري حکم ماده 121 قانون برنامه پنجم را اجرا نموده اند، تا 31 خرداد ماه مهلت دارند مراتب نصب و استفاده از اين سامانه را به سازمان امور مالياتي کشور (حوزه ماليات هاي مستقيم) اعلام و رسيد دريافت نمايند. وي در پاسخ به اين سوال که صندوق مکانيزه فروش را از کجا مي شود تهيه نمود ، اظهارداشت: شرکت هاي متعددي با مراجعه به سازمان امور مالياتي کشور براي عرضه صندوق اعلام آمادگي نمودند بنابراين آن دسته از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي که مکلف به نصب واستفاده از صندوق هاي فروش (POS) شده اند مي توانند با مراجعه با تمام مراکز فروش شرکت ها، موسسات و فروشندگان ماشين هاي اداري نسبت به تهيه صندوق هاي فروشگاهي که قابليت نصب نرم افزارهاي مربوطه و متناسب با اين موضوع را داشته باشند، اقدام نمايند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: سازمان امور مالياتي حداقل ويژگي هاي نرم افزار صندوق هاي مکانيزه فروش که شامل ثبت خريد ، فروش و هزينه هاي واحد شغلي، صدور صورتحساب، نگهداري حساب موجودي کالا، ثبت حساب و موجودي هاي نقد و بانک موديان مي باشد را قبلا به مراجع ذيربط اعلام نموده است. وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر چنانچه رايانه يا صندوق هاي فروشگاهي موجود و مورد استفاده موديان قابليت نصب نرم افزار ثبت خريد، فروش ، صدور صورتحساب، قيمت فروش کالاها و نگهداري حساب موجودي کالا و ثبت هزينه هاي واحد شغلي و ثبت اطلاعات حساب نقد و بانک موديان را داشته باشد، نيازي به تهيه دستگاه جديد نيست و موديان مجاز هستند با رعايت مقررات و ترتيبات قانوني از دستگاه هاي موجود خود استفاده نمايند.
منبع: www.intamedia.ir