ایمیل
  رمز عبور
ــ نحوه محاسبه مالیات عملکرد مشاوران املاک
ژوله

سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک شرایط محاسبه و پرداخت مالیات عملکرد مشاوران املاک را ابلاغ کرد. در این نامه با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مودیانی که سر موقع نسبت به پرداخت مالیات از طریق خوداظهاری اقدام می‌کنند، بابت تاخیر در ارائه اظهارنامه‌ها نیز هشدار داده شده است.
متن نامه به شرح زیر است:
۱٫ مطابق ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) شرط بهره‌مندی از ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه سال ۱۳۹۱ و به تبع آن معاف شدن مودی از پرداخت ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات متعلق به معافیت مزبور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۱ تا پایان تیرماه سال جاری می‌باشد.
۲٫ لازم به یادآوری است با توجه به اینکه در بند ۷ دستورالعمل خوداظهاری ۱۵ درصد جهت انتخاب مودیان نمونه عنوان شده، لذا نظر به اینکه لفظ حداکثر ۱۵ درصد منظور شده است این درصد برای مشمولان بندهای الف، ب و ج موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قابل تغییر و تعدیل خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و وضعیت و شرایط اظهارنامه تسلیمی مودیان مربوطه تصمیمات لازم در این خصوص از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ خواهد شد.
۳٫ حسب تجویز ماده ۹۷ و معطوفا به تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ خودداری یا از تسلیم اظهارنامه در چارچوب دستورالعمل مذکور خودداری نمایند پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۱ آنان توسط ممیزین مالیاتی از طریق علی‌الراس رسیدگی خواهد شد.
۴٫ سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم با درخواست بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم مالیاتی موضوع مواد ۱۹۰-۱۹۲-۱۹۳ مودیانی موافقت خواهد نمود که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ خود را با رعایت شرایط مقرر در دستورالعمل خود اظهاری تسلیم نمایند.
بنابراین با عنایت به مطالب فوق، اقتضا دارد برای حفظ حقوق و آگاهی آنان از مقررات موضوعه قبل از انقضای فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فردفرد اعضای محترم آن اتحادیه را از مراتب فوق آگاه و آنان را رهنمود فرمایند برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در دستورالعمل پیش گفته اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ خود را در چارچوب دستورالعمل یاد شده تنظیم و تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ به واحد مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات حقه دولت اقدام نمایند.

منبع : دنیای اقتصاد