ایمیل
  رمز عبور
ــ فراخوان جدید سازمان مالیاتی جهت ارایه شماره اقتصادی
ژوله

سازمان امور مالیاتی کشور ، با صدور فراخوانی جدید اعلام کرد : اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون نسبت به ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی اقدام نکرده اند ، به منظور برخورداری از خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، مکلف به ثبت نام در این سامانه هستند .به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، در این فراخوان آمده است : سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی و در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، هم چنین به منظور تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات، بر پایه احترام و اعتماد متقابل، با استفاده از تجارب حاصله، در نظر دارد نسبت به ثبت نام الکترونیکی مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به منظور بهره مندی مودیان گرامی از خدمات الکترونیکی نوین و همچنین اجرایی نمودن دستورالعمل جدید موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

در بخش دیگری از این اطلاعیه عنوان شده است : از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می نماید به نشانی اینترنتی WWW.TAX.GOV.IR مراجعه و پس از انجام مراحل پیش ثبت نام، با بهره گیری از رمز عبور که پس از پیش ثبت نام برای مودی ارسال خواهد شد ، باقیمانده مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند.

شایان ذکر است راهنمای کار با این سامانه و انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور قرار داده شده است. این فراخوان در خصوص چگونگی تخصیص شماره اقتصادی به صاحبان مشاغل عنوان داشته است : در این مرحله ، ثبت نام الکترونیکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله آن دسته از مودیان که دارای پرونده مالیاتی و حتی شماره اقتصادی بوده اند اجباری بوده و شماره اقتصادی جدید جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

مودیان محترمی که ثبت نام الکترونیکی را کامل نمایند، از مزایای تسهیلات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی ، بهره مندی از امضای الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی ، ارایه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی ، ارسال معاملات فصلی به صورت برخط (ONLINE ) و پرداخت الکترونیکی مالیات برخوردار خواهند شد.