ایمیل
  رمز عبور
ــ آخرین مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان تا پایان مهر ماه
ژوله

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ، اعلام کرد : مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان ۱۳۹۲ ، موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تا پایان مهر ماه ۱۳۹۲ می باشد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است :
به اطلاع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند (الف ) و (ب ) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم می رساند ، مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی ( از طریق پورتال سازمان به نشانی اینترنتی WWW.TAX.GOV.IR ) و یا از طریق ارسال لوح فشرده ( CD ) ، تا پایان مهرماه سال جاری ( ۳۰/۷/۱۳۹۲ ) اعلام می گردد .