ایمیل
  رمز عبور
گرامی داشت هفته حسابداری
فدراسیون بین‌المللی حسابداران که دارای ۱۷۳ انجمن حرفه‌ای عضو از ۱۲۹ کشور جهان از جمله ایران است حدود ۵/۲ میلیون نفر از حسابداران شاغل در: حرفه‌ حسابرسی مستقل، موسسات تجاری، بخش عمومی و دولتی و دانشگاها و مراکز تحقیقاتی را نمایندگی می‌کند، برای نخستین بار دوم تا هشتم دسامبر سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) را به عنوان هفته‌ جهانی حسابداری انتخاب و به تمام اعضای خود در سراسر جهان پیشنهاد کرد که در این هفته، با برگزاری مراسم ویژه‌ای از حسابداران شاغل در سازمان متبوع خود تجلیل به عمل آورند و حرفه‌ حسابداری و نقش حسابداران را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به عموم بشناسانند.

به دنبال این پیشنهاد، انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه‌حسابداران رسمی ایران به عنوان اعضای پیوسته فدراسیون بین‌المللی حسابداران، برای گرامیداشت این هفته و اعلام همبستگی بین حسابداران و جوامع حرفه‌ای در ایران، طی نشستی ۱۴ تا ۲۱ آذرماه هرسال را به عنوان هفته حسابداری و روز ۱۵ آذرماه را به عنوان روز حسابدار انتخاب کردند.
روز حسابدار، ذهن هر شنونده را به دو موضوع مهم معطوف می‌دارد: نخست آنکه، روز حسابدار بهانه‌ای شایسته و فرصت ارزشمندی است تا با ارج نهادن به خدمات حسابداران، گامی کوچک در راستای قدرشناسی از خدمات آنان برداشته شود که راه دشوار خدمت به سلامت مالی کشور برپایه‌ اصول و اخلاق حرفه‌ای که پیوند ناگسستنی با حرفه‌ حسابداری دارد را برگزیده‌اند. دوم آنکه، روز حسابدار، فرصتی است ارزشمند و مغتنم تا سیاست‌گذاران و مدیران عرصه اقتصادی کشور، با توجه به مشکلات و تنگناهای موجود در این حرفه، سیاست‌ها و راهکارهای ترویج و اشاعه‌ ارزش‌های معنوی وارتقای جایگاه و منزلت شاغلان حرفه‌ حسابداری را مورد بازخوانی و توجه قراردهند و با برنامه‌ریزی و وضع قوانین مناسب، مسوولیت ملی خویش را در جهت حل و رفع معضلات و مشکلات جامعه‌ حسابداری کشور ادا کنند.
امید است انتخاب روز حسابدار از یکسو، موجب بالارفتن سطح آگاهی عمومی از نقش حسابداران حرفه‌ای در شفاف سازی اطلاعات مالی و توسعه‌ فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی در کشور شود و از سوی دیگر، به تقویت اخلاق اجتماعی در حرفه حسابداری بینجامد.

نظام‌الدین ملک‌آرائی
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی