ایمیل
  رمز عبور
عسکری به ایسنا خبر داد: نقش ۳۷ تا ۴۳ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۹۲
عسکری به ایسنا خبر داد: نقش ۳۷ تا ۴۳ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۹۲

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که چند سناریو برای نقش درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است، گفت: در این سناریوها درآمدهای مالیاتی از ۳۷ هزار تا ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است.

علی عسکری، درباره نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۲ کل کشور، اظهار کرد:با توجه به بررسی‌هایی که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری صورت گرفته ،چند سناریو برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده پیش‌بینی و مذاکراتی نیز با مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

وی در ادامه با بیان این که در چارچوب‌های مشخص لایحه بودجه سال آینده تدوین می ‌شود، افزود:باید فرصت بدهیم تا مذاکرات دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا مشخص شود که بودجه بر اساس کدام سناریو تدوین می شود و سقف درآمدهای مالیاتی در آن چقدر خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به این که درآمدهای مالیاتی از ۳۷ هزار تا ۴۳ هزار میلیارد تومان در سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است،‌گفت:هریک از این سناریوها الزامات و ابزارهای خاص خود را نیاز دارد.

رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد:آمادگی وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات موضوع را نهایی کنیم.