ایمیل
  رمز عبور
عسکری اعلام کرد: شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
عسکری اعلام کرد: شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان این که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی را دنبال می کنیم، گفت: بخشی از انحرافی که در شناسایی مالیات داریم، به عدم دسترسی به این اطلاعات باز می‌گردد و در سال جاری تمرکز بیشتر روی مشمولانی است که هنوز اطهارنامه ارائه نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا ، علی عسکری درباره فرار مالیاتی اظهار کرد:آن چیزی که باید در نظام اقتصادی ما وجود داشته باشد اما فقدان آن حس می شود اطلاعات مربوط به گردش کالا ، خدمات ، پول و سرمایه است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از انحرافی که در شناسایی مالیات داریم، به عدم دسترسی به این اطلاعات باز می‌گردد، گفت: یقین دارم که اگر این اطلاعات ایجاد شود تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و کارآمدی نظام مالیاتی نیز بهبود می‌یابد.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود:رقم دقیقی از حجم گردش مالی که مالیات پرداخت نمی کنند ندارم اما به معنای این نیست که اطلاعات مربوط به گردش نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار نداریم زیرا بخشی از اطلاعات را مودیان با اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود و زیانی که ارائه می کنند در اختیار قرار می‌دهند اما برای برخی فعالیت ها و شرکت‌ها این اطلاعات کامل نیست و ما در جهت کامل کردن این اطلاعات قدم بر می‌داریم.

عسکری گفت:بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم کارهای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی را دنبال می کنیم و با بخش‌های متولی تولید این اطلاعات جلاسات متعددی داشته‌ایم.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه افزود:هرجا که نیاز به شناسایی مودیان و یا فعالیت‌های جدید باشند این کار را انجام می دهیم و در سال جاری تمرکز بیشتر روی شناسایی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی است که مشمول هستند اما هنوز اطهار نامه ارائه نکرده‌اند