ایمیل
  رمز عبور
عضو هیات مدیره کانون‌عالی انجمنهای صنفی کارگران خبر داد: احتمال بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت
عضو هیات مدیره کانون‌عالی انجمنهای صنفی کارگران خبر داد: احتمال بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار به طور یکجانبه و به نفع دولت و کارفرما تنظیم شده است از احتمال بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت خبر داد.

هادی ساداتی- به خبرنگارایسنا، گفت: متاسفانه علیرغم همه تلاشهایی که در خصوص اصلاحیه قانون کار صورت گرفت و اعلام موضع وزیر کار مبنی بر توافق کارگران و کارفرمایان، این اصلاحیه یکسویه و بدون رعایت سه جانبه‌گرایی تدوین شده و بسیاری از قوانین و مقرراتی که به نفع کارگران بوده از اصلاحیه قانون کار حذف کرده‌اند.

وی رعایت نکردن اصل سه جانبه‌گرایی را نادیده گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که نه تنها سه جانبه‌گرایی در اصلاحیه قانون کار رعایت نشده بلکه در بسیاری از مواد آن حقوق کارگران نادیده گرفته‌ شده و این ظلم بزرگی به جامعه کارگری است.

ساداتی از احتمال بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد و گفت: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته، کمیسیونهای مجلس و فراکسیون کارگری معتقدند که تصویب چنین اصلاحیه‌ای بعید است و بررسی آن در مجلس را نیازمند تغییرات اساسی و اصلاح دوباره آن دانسته‌اند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در عین حال از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی مواد اصلاح شده در لایحه اصلاحیه قانون کار تشکیل می‌شود و پس از آن پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس را با قوت دنبال خواهیم کرد.