ایمیل
  رمز عبور
کاهش ۱۵درصدی ضریب مالیات مستقیم برای مودیان خوش حساب
کاهش ۱۵درصدی ضریب مالیات مستقیم برای مودیان خوش حساب

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در جدول ضرایب عملکرد، آن بخش از فروش کالا و خدمات مودیان مشمول بندهای الف و ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که در اظهارنامه‌ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ در مهلت مقرر تسلیم کرده باشند، با کاهش ۱۵ درصدی ضریب مالیات عملکرد (شغلی) مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند شد.

علیرضا طاری‌بخش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب تصریح کرد: اگر ضریب مالیاتی مودی ۱۰ درصد باشد، در آن صورت ۱۵ درصد آن کاهش می‌یابد، یعنی ۵/۱ واحد کم می‌شود و ضریب مالیات شغلی وی از ۱۰ درصد به ۵/۸ درصد کاهش می‌یابد، اما اگر کسی در مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده باشد، مشمول ضریب ترجیحی مالیات عملکرد (شغلی) نخواهد شد.
وی در مورد افزایش نرخ مالیات در سال آینده گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای این برنامه سالی یک درصد به نرخ افزوده می‌شود. بر این اساس برای سال آینده نرخ ۶ درصد اعمال خواهد شد که شامل ۹/۳ درصد مالیات و ۱/۲ درصد عوارض خواهد بود و تا پایان قانون برنامه نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد شامل ۳ درصد عوارض و ۵ درصد مالیات خواهد بود.