ایمیل
  رمز عبور
تصویب‌نامه درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل‌زده استان مازندران
تصویب‌نامه درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل‌زده استان مازندران

شماره۱۸۹۲۰۲/ت۴۸۶۱۱هـ ۲۸/۹/۱۳۹۱

تصویب‌نامهدرخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل‌زده استان مازندران

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۰۱۴/۱۵۸۲۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل‌زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۷۳۵/ت۳۵۶۵۲هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵، تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۰ بخشوده می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی