ایمیل
  رمز عبور
جزئیات شناسایی گروه‎های جدید مالیاتی/ تشکیل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی
جزئیات شناسایی گروه‎های جدید مالیاتی/ تشکیل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی گروه‌های جدید مشمول مالیات خبر داد و گفت: با ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی، می توان یک بخش از اطلاعات را به امور ارزی اختصاص داد.

به گزارش مهر ، علی عسکری از شناسایی گروه های جدید مشمول مالیات در سال جاری خبر داد و گفت: شناسایی مشمولان مالیاتی به معرفی گروه خاصی منجر نمی شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هر جا که ما ببینیم، بخشی از مودیان نیاز به شناسایی دارند و یا نیاز به بررسی فعالیت‌ها وجود دارد، این کار انجام می شود.

عسکری خاطر نشان کرد: در سال جاری تمرکز بیشتر بر روی شناسایی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و همچنین پیگیری مودیانی که مشمول شده اند و هنوز ثبت نام نکرده اند و یا اظهارنامه ای از سوی آنها ارائه نشده است.

وی درباره نحوه ورود سازمان مالیاتی به بازار ارز تاکید کرد: اگر بتوانیم نظام مندی مورد نظر در تشکیل بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم، قاعدتا یک بخش از اطلاعات مالیاتی کشور می تواند به مسائل ارزی اختصاص داشته باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره احتمال ورود این سازمان به موضوع ارز در ماههای باقیمانده از سال جاری، گفت: به این زودی پیش بینی نمی کنم که بخواهیم وارد موضوع ارز شویم.

به گفته عسکری، برنامه ریزی هایی از سوی سازمان مالیاتی کشور انجام می شود که بتوان نظام مندی کلی اطلاعات مورد نیاز در کشور را به نحوی ساماندهی کرد. اساسا به موضوع خاصی که در بازارهای مختلف از جمله ارز، سرمایه، پول و کالا باشد، در سازمان مالیاتی پرداخته نمی شود.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی یک بحث کلی را درنظر گرفته و آن را دنبال می کند، افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی از مشمولان مالیاتی و مجموعه فعالیت های اقتصادی، انجام می شود.