ایمیل
  رمز عبور
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی ابلاغ شد
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی ابلاغ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۶قانون نظام صنفی با موضوع نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چند منظوره و زنجیره‌ای را در ۲۲ ماده و ۶ تبصره برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در ابلاغیه اصلاح قانون نظام صنفی به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌از این اصلاحیه به عنوان یکی از محوری ترین مواد قانون نظام صنفی در راستای سیاست های کلان اصلاح نظام توزیع و با هدف ترویج،‌ تاسیس و توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نام برده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند‌: این مصوبه به موجب هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها به منظور رفع برخی ابهامات، چالش های موجود و انطباق با مقتضیات زمان امروز در حوزه معاونت توسعه بازرگانی داخلی تهیه و تدوین شده و پس از اعمال نظرات کارشناسی همه دستگاه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می شود.

فصل اول این آئین نامه ۶ فصلی به تعریف مجوز فعالیت فروشگاه بزرگ، شرایط، ‌ضوابط و مدارک لازم برای تاسیس یک فروشگاه،‌ ‌مراحل صدور مجوز فروشگاه های بزرگ اختصاص پیدا یافته و در فصل دوم نیز به ارایه تعریف مجوز فعالیت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و زنجیره ای خرده فروشی پرداخته شده است.

مراحل صدور مجوز فعالیت فروشگاه های زنجیره ای (‌بزرگ و خرده فروشی)‌، ‌وظایف دارنده مجوز فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نیز درفصل دوم این اصلاحیه گنجانده شده است.

فصل سوم نیز به موضوع نظارت بر نحوه فعالیت فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و رسیدگی به تخلفات آنها اشاره کرده و بازرسی و رسیدگی به تخلفات نیز در فصل چهارم آمده است، ‌‌تشکل های صنفی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و رتبه بندی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای فصل های پنجم و ششم این آیین نامه را در بر می‌گیرد.