ایمیل
  رمز عبور
حداکثر بخشودگی مودیان در صورت پرداخت کامل بدهی های مالیاتی
حداکثر بخشودگی مودیان در صورت پرداخت کامل بدهی های مالیاتی

مودیان مالیاتی با پرداخت کامل بدهی های مالیاتی از حداکثر بخشودگی جرایم بهره مند می شوند.

حسین بنی صفار مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: آن دسته از مودیانی که نسبت به پرداخت کامل بدهی های مالیاتی خود اعم از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی،حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند، می توانند از حداکثر بخشودگی جرایم برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: بدهکاران مالیاتی حداکثر تا ۲۰ روز آینده می توانند از این بخشودگی مالیاتی استفاده کنند.وی با اشاره به تدابیر انجام گرفته در ایام پایانی سال در خصوص حمایت از تولید ملی گفت : در راستای حمایت از بخش تولید، نسبت به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام شده و بر اساس آن نرخ مالیات علی الحساب از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است که این نرخ از تاریخ ۲۵ شهریور ماه گذشته اعمال شد.