ایمیل
  رمز عبور
معافیت موقت مدارس از پرداخت قبوض
معافیت موقت مدارس از پرداخت قبوض

وزیر آموزش و پرورش گفت: با وزرای مربوطه هماهنگ کردیم که با توجه به اینکه در حال حاضر حق سرانه به مدارس نمی‌دهیم، آنها نیز تمام وجوه آب، برق و گاز مدارس را دریافت نکنند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «این وزارتخانه برای حل مشکل سرانه مدارس چه برنامه‌ای دارد؟» اظهار کرد: این روزها بودجه جاری کشور کاهش بسیار سنگینی داشته است که البته این کاهش در آموزش و پرورش خیلی وجود نداشته است ولی ما برای اقداماتمان اولویت‌بندی داریم.

وی اضافه کرد: اعتباراتی که به ما تخصیص پیدا می‌کند، با توجه به این اولویت‌بندی، هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال اول باید حقوق را بپردازیم، سپس به مشکلات شبانه‌روزی‌ها برسیم و به ترتیب اعتبارات اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به معافیت مدارس از پرداخت وجوه قبوض افزود: هر زمان که اعتبارات تخصیص یافت، مدارس به پرداخت پول آب، برق و گاز بپردازند؛ لذا در کشور هیچ مدرسه‌ای به دلیل نپرداختن قبوض، با قطع آب، برق و گاز مواجه نمی‌شود.