ایمیل
  رمز عبور
ــ حدود فعاليت موسسات حسابرسي تعيين شد
ژوله

بر اين اساس، فعاليت موسسات حسابرسي شامل ارائه خدمات ياد شده در اين ماده و ارزيابي سهام، سهم الشركه و داوري مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و انجام هر گونه فعاليت ديگر توسط آنها ممنوع است با تصويب هيئت وزيران، تبصره(1) ماده(25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران اصلاح شد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي-مصوب 1372- تصويب كرد؛ تبصره(1) ماده(25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران اصلاح مي شود كه بر اين فعاليت موسسات حسابرسي شامل ارائه خدمات ياد شده در اين ماده و ارزيابي سهام، سهم الشركه و داوري مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و انجام هر گونه فعاليت ديگر توسط آنها ممنوع است.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.