ایمیل
  رمز عبور
ــ ارایه فرصت سه ماهه تا دو ساله پرداخت مالیات به واحدهای اقتصادی مشکل دار
ژوله

رییس کل سازمان امور مالیاتی از ارایه فرصت سه ماهه تا دو ساله برای پرداخت مالیات واحدهای اقتصادی مشکل دار خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از ایرنا ، علی عسکری افزود: مالیات واحدهای اقتصادی مشکل دار در فرصت های سه ماهه،‌ شش ماهه، یک ساله و دو سال تقسیط می شود.

وی گفت:‌ البته این امر مشمول مودیانی است که تا کنون به تکالیف مالیاتی خود عمل کرده باشند و در نظام مالیاتی به عنوان مودی عادی که رفتار قانونی داشته باشند معرفی شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر مودی در سال های گذشته اظهارنامه ارایه نکرده باشد، مشمول تسهیلات قانونی نمی شود.

وی با بیان آن که،‌ نظام مالیاتی ابزارهایی را در چارچوب قانون در اختیار دارد که می تواند متناسب با شرایط اقتصادی کشور تصمیم گیری های ویژه ای را داشته باشد،‌ اظهار داشت:‌ اگر یک واحد اقتصادی، دارای مشکلاتی برای پرداخت باشد نظام مالیاتی می تواند بدهی این واحد اقتصادی را تقسیط کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سازمان مالیاتی همچنین می تواند فرصتی را برای پرداخت مالیات در اختیار واحد اقتصادی قرار دهد.

وی ادامه داد: سازمان مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی و فرآیندهای فعالیت های واحدهای اقتصادی و متناسب با ارزیابی ها و ترازنامه آنها از ابزارهای قانونی بهره گیری می کند و به مودیان در پرداخت مالیات فرصت داده می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی از عملکرد مطلوب مالیاتی شرکت های بورسی نسبت به غیر بورسی خبر داد و گفت: شرکت های بورسی عملکرد مالیاتی بهتری نسبت به شرکت های غیر بورسی داشته اند.

وی اظهار داشت: برای ورود به بورس، شرکت ها باید از ارزیابی مالیاتی مناسبی بهره مند باشند و به همین دلیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه، کارنامه مالیاتی مناسبی دارند.

عسکری گفت: سازمان امور مالیاتی با شرکت های بورسی نسبت به سایر شرکت ها کمتر مشکل دارند.

وی درباره پرداخت مالیات از بانک ها و موسسات اعتباری نیز گفت: تمام بانک ها و موسسات اعتباری در نظام مالیاتی شرکت محسوب می شوند و باید ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ارایه کند و همانند شرکت ها ۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.